image

زن امریکایی ترابشریت شد

زن آمریکایی که در تصادفی مرگبار استخوانهای پشت ، مچ و زانوهایش شکست اکنون با استفاده از ایمپلنت و ابزارهای مختلف بدن خود را ارتقا داده است.  این مهندس ۳۱ ساله وینتر مارز نام دارد و در حقیقت یک ترا بشر است که در انگلیس  زندگی می‌کند و ادعا می‌کند ایمپلنت‌های زیر پوستش به او کمک می‌کنند فعالیت های روزانه را راحت‌تر انجام دهد.

ادامه مطلب