image

چرا پایتون بهترین ابزار کلان داده می باشد؟

کلان داده یک اصطلاح تکامل یافته است و به توصیف حجم بزرگی از داده می پردازد. روزانه یک کسب و کار می تواند با مقدار انبوهی از داده ها سروکار داشته باشد که این داده ها برای استخراج اطلاعات مهم بسیار مفید هستند. کلان داده می تواند در تصمیم گیری بهتر و تغییر استراتژیک کسب وکار به ما کمک کند.

ادامه مطلب