image

اتومبیل های خودران برای داشتن استدلال های انسانی آموزش می بینند

محققانMIT، سیستمی را  با هدف تحقق بخشیدن استدلال های انسانی به وسایل نقلیه خودران ایجاد کرده‌اند که از نقشه های ساده و اطلاعات بصری استفاده می کند تا اتومبیل های خود را بتوانند در مسیر های جدید و پیچیده به مسیر خود ادامه دهند.

ادامه مطلب