ساخت چت باکس توسط جیکوئری و امکان درج شکلک با پلاگین emoticons

ساخت چت باکس توسط جیکوئری و امکان درج شکلک با پلاگین emoticons