معرفی و ایجاد یک فایل و کار با قلمو یا Brush

1395/5/14 سام جعفری 2881

دانلود ویدیو

 

در این آموزش ضمن آشنایی با نرم افزار فتوشاپ با چگونگی ایجاد یک فایل جدید و کار با با Brush ها آشنا می شوید.