آموزش ویدیویی طراحی وب HTML CSS قسمت یازدهم

1395/4/13 علیرضا حاتمی نیا 2678

دانلود ویدیو

در این آموزش شما با مفاهیمی چون class و id در آموزش طراحی وب html و css آشنا می  شوید.