آموزش ویدیویی طراحی وب HTML CSS قسمت یازدهم

1396/3/26 علیرضا حاتمی نیا 11547

دانلود ویدیو

در این آموزش شما با مفاهیمی چون class و id در آموزش طراحی وب html و css آشنا می  شوید.