آموزش ویدیویی طراحی وب HTML و CSS قسمت هفتم

1395/2/23 علیرضا حاتمی نیا 12195

دانلود ویدیو

در این آموزش شما ضمن آشنا شدن با لیست های ترتیبی، لیست های غیر ترتیبی و لیست ها توضیحی با تحوه ساخت این لیست ها در HTML و نمایش آنها آشنا خواهید شد.