آموزش ویدیویی طراحی وب HTML و CSS قسمت دوم

1395/1/20 علیرضا حاتمی نیا 14696

دانلود ویدیو

 

 

شروع کد نویسی در HTML:

در این جلسه با دستورات زیر آشنا می شوید.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
	<title> اولین صفحه وب </title>
 </head>
 <body>
  <h1> heading 1 </h1>
  <h2> heading 2 </h2>
  <h3> heading 3 </h3>
  <h4> heading 4 </h4>
  <h5> heading 5 </h5>
  <h6> heading 6 </h6>
 </body>
</html>