معرفی باج افزار جدید که شما را مجبور به بازی می کند

1397/1/22 علیرضا حاتمی نیا 1878

معرفی باج افزار جدید که شما را مجبور به بازی می کند

یک نوع باج افزار جدید که کاربران را مجبور می کند تا بازی به نام PUBG را به مدت یکساعت بازی کند.
این باج افزار جدید بعد از آلوده کردن سیستم قربانی تمامی فایل های قربانی را قفل کرده و به جای تقاضای پول از کاربر می خواهد تا گیم PUBG را بازی کند تا تمامی قفل ها بازشوند.
نمونه این نوع باج افزار سال گذشته به نام RensenWare برای بازی TH12 منتشر شده بود که همانگونه کاربران را مجبور به بازی می کردند.

نمایی از کدهای باج گیر
یک کارشناس امنیتی به نام "لورنس آبراهام" میگوید: این محصول در مراحل اولیه توسعه است و به همین دلیل قربانی می تواند با 3 دقیقه بازی به جای یکساعت قفل فایلهای قفل شده را باز کند. همچنین این باج گیر فقط قفلهای دسکتاپ را قفل می کند و دسترسی به کدهای این باج افزار نیز آسان است که نشان از این دارد توسعه دهندگان این محصول زیاد حرفه ای نیستند.
باج افزارها گونه ای از بدافزارها هستند که دسترسی به کل یا قسمتی از سیستم را محدود کرده و سپس از قربانی های خود باج می گیرند.