آموزش سوئیفت swift قسمت سوم

مقدمه و معرفی : 

با سلام در این جلسه اول به بحث متغیر ها و ثابت ها  می پردازیم . در زبان سوئیفت باید نوع همه متغیر ها و ثابت ها را  اعلام یا با با قرار دادن یک مقدار اولیه  نوع ان را مشخص کنید. زمانیکه نوع یک متغیر را اعلام کنید نمی توانید ان را به نوع دیگری تبدیل نمایید و نوع ان ثابت خواهد ماند. ثابت ها هم به همین شکل برای اولین بار که مقدار دهی شدند مقادیر غیر قابل تغییر است.

devider

نحوه تعریف متغیر به شکل زیر است:

 var lives = 9
var firstValue: Int
name = "TomCat" // Error
lives = "NotAnInt" // Error

توجه کنید که در دو مثال اخر از کلمه کلیدی var استفاده نشده که باعث ایجاد خطا در برنامه خواهد شد.

نحوه تعریف ثابت :

 let name = \"TopCat\"

با استفاده از کلمه کلیدی let می توانید ثابت در برنامه ایجاد کنید.

در زبان سوئیفت میتوانید از Unicode در نام متغیر ها استفاده کنید به مثال زیر توجه کنید:

 let π = 3.14
let r = 2.5
println(π * r * r)  // "19.625"

مساحت دایره را محاسبه خواهیم کرد. توجه کنید که π  (عدد p)

تمام متغیر ها ثابتها فانکشن ها باید نوعشان در ابتدای کار مشخص شود، چراکه کامپایلر اعلان نوع را بررسی می کند تا هیچ خطای نوع ای در حین کامپایل برنامه وجود نداشته باشد که statically typed گفته می شود .

مبحث بعدی ارایه ها در زبان سوئیفت است.

ارایه لیستی از مقادیر است مثل متغیر ها و ثابتها باید نوع ارایه هم مشخص باشد .و تمام مقادیر یک ارایه باید از یک نوع باشند.

 var arrayOfInts:[Int] = [1, 2]
var shoppingList: [String] = ["Eggs", "Milk"]

var arrayOfInts2 = [1, 2]

دو مثال اول همراه با مقادیر ارایه نوع ان را هم مشخص کردیم. و در مثال اخر فقط با قراردادن مقادیر در ارایه کامپایلر نوع ان را تشخیص خواهد داد.

devider

اضافه کردن مقادیر به ارایه ای که از قبل ایجاد کرده اید به صورت زیر است:

 var arrayOfInts = [1, 2]

arrayOfInts.append(3)

arrayOfInts += [4,5]
arrayOfInts  // [1, 2, 3, 4, 5]
arrayOfInts.append("A string") // Error

همانطور که گفته شد باید مقادیر ارایه از یک نوع باشند در غیر این صورت مانند خط اخر مثال بالا برنامه خطا می دهد.

با استفاده از متود append می توانید به ارایه مقادیری اضافه کنید. مانند خط دوم از مثال بالا. یا مثل خط سوم با استفاده از =+ هم مقادیر دیگری ب ارایه اضافه کنید.

ایندکس ارایه ها در این زبان از صفر اغاز می شود:

 var arrayOfInts  = [1 , 2 , 3 , 4 , 5]
arrayOfInts[0] // 1
arrayOfInts[2] // 3
arrayOfInts[2...4] // [3, 4, 5]

خط اخر این مثال مقادیر ایندکس های 2 و 3 و 4 را در خروجی نمایش خواهد داد.

با استفاده از متود insert هم میتوان به مقادیر ارایه اضافه کرده یا تغییر در ان ایجاد کرد:

 arrayOfInts.insert(6, atIndex: 5)
arrayOfInts.insert(0, atIndex: 0)

خط اول مثال بالا ب این معناست که مقدار 6 را در ایندکس شماره 5 از ارایه می توانید قرار دهید.

و خط دوم به این معناست که اندکس شماره 0 از ارایه ایجاد شده را به مقدار 0 تغییر بده.

متود removeAtIndex مقدار ارایه به شماره ایندکسی ک در ان قرار داده شده را از ارایه حذف می کند.

و متود removeLast هم اخرین مقدار ارایه را حذف خواهد کرد.

مانند مثال های زیر:

 var arrayOfInts  = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
arrayOfInts.removeAtIndex(6)
arrayOfInts // [0, 1, 2, 3, 4, 5]
arrayOfInts.removeLast()
arrayOfInts // [0, 1, 2, 3, 4]

در این جلسه با ثابت ها و ارایه ها و نحوه ایجاد متغیر ها و چند متود از ارایه ها اشنا شدید ، امیدوارم این مطالب تا اینجای این اموزش برای شما مفید واقع شده باشه.

 

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران

برای این مطلب تاکنون نظری ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید