آموزش C++ دستورات شرطی

دستورات تصمیم گیری به این صورت عمل می کنند که برنامه نویس یک یا چند شرط را برای ارزیابی یا آزمایش برنامه همراه با یک یا چند دستور همراه می کند و در صورت درست بودن شرط، دستورات باید اجرا شوند. همچنین برنامه نویس باید دستوراتی برای شرایط نادرست بودن شرط نیز در نظر بگیرد.
فرم کلی دستورات تصمیم گیری که در بیشتر زبان های برنامه نویسی وجود دارند به صورت زیر است:

فلوچرات دستورات تصمیم گیری در c++
زبان برنامه نویسی C++ دستورات تصمیم‌گیری زیر را پشتیبانی می کند:

ردیف توضیحات
1

دستور if
عبارت بولین موجود در آن بررسی می شود و در صورتی که درست باشد، دستورات اجرا می شوند.

2 دستور if…else
عملکرد آن شبیه به دستور if است با این تفاوت که در زمان نادرست بودن عبارت بولین، دستور else اجرا می شود.
3 دستور switch
دستور switch برای بررسی مقدار یک متغیر نسبت به چندین متغیر استفاده می شود.
4 دستور if تو در تو
می توانید دستور if یا else if را در داخل یک دستور if و یا else if استفاده کنید.
5 دستور switch تو در تو
می توانید یک دستور switch را در داخل دستور switch دیگری استفاده کنید.

عملگر ? 

در آموزش های قبل عملگر شرطی "?" را توضیح دادیم که می‌تواند برای جایگزینی دستورات if... else استفاده شود. فرم کلی آن به صورت زیر است:

Exp1 ? Exp2 : Exp3;

EXP1،EXP2 و EXP3 عبارت هستند. به نحوه استفاده از : دقت کنید
مقدار '?' به این صورت محاسبه می شود:
ابتدا شرطی که در بخش EXP1 نوشته شده است بررسی می شود و اگر درست باشد EXP2 اجرا می شود در غیر اینصورت EXP3 اجرا می شود.

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران

برای این مطلب تاکنون نظری ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید