توابع کاربردی و مهم در Sql server بخش دوم

مقدمه

با سلام به علاقه مندان آموزش  SQL Server با آموزشی دیگر از توابع کاربردی مهم در خدمتتان هستم.

در جلسه قبل با بخش اول توابع مهم در SQL Server آشنا شدید. در این جلسه با بخش دوم معرفی توابع مهم و پرکاربرد در SQL Server آشنا می شویم.

تابع Cast

تبدیل یک عبارت به عبارت دیگر از طریق این تابع امکان پذیر است به مثال زیر توجه کنید

 select Cost from Product 

قیمت کالا به  فرمت زیر نمایش داده شده

تابع Cast

 select cast (Cost as bigint) from Product 

اما با استفاده از دستور روبرو صفرهای بعد از اعشار حذف میشود و عبارت از اعشار به Bigint   تبدیل میشود.

جدول cast

تابع Convert

این تابع همانند تابع Cast  برای تبدیل یک عبارت به عبارت دیگر استفاده میشود اما قدرتش از Cast  بیشتر است.

 select CONVERT(VARCHAR(50),Code) AS Code from customer 

این تابع دیتا تایپ Int  را به Varchar(50) تبدیل میکند.

تابع Substring

برای برگرداندن یک قسمتی از یک عبارت میتوانیم از این دستور استفاده کنیم

  select SUBSTRING(\'Ilikephp.ir\', 2, 3); 

طبق دستور  از کاراکتر دو شروع به شمردن  میکند و تا سه کاراکتر پیش رفته و خروجی میدهد.

تابع substring

تابع ISNULL

در طراحی جدول به اختیار میتوانیم ستون را مقدار AllowNUll تعیین کنیم و مقادیر ستون را NULL  قرار دهیم.برای پیدا کردن این رکورد ها  و جایگزینی آن با مقدار دلخواه خودمان میتوانیم از دستور ISNULL  استفاده کنیم.به تصویر زیر توجه کنید.

 select ISNULL(NaTionalCode,0) as Nationalcode,name from customer 

در این دستور تمام کد ملی هایی که مقادیرشان NULL  بود با صفر جایگزین شد. 

تابع isnull

تابع REVERSE

 باکمک این تابع میتوانیم رشته ورودی را برعکس چاپ کنیمx

 select ISNULL(NaTionalCode,0) as Nationalcode,name from customer 

تابع reverse

 تابع RTRIM

این تابع خیلی جاها به شما کمک بزرگی خواهد کرد که فاصله های خالی در سمت زاست یه تکست را حذف کنید.

 SELECT RTRIM(Name) from Customer 

تابع LTRIM: 

این تابع فاصله های  خالی در سمت چپ تکست را حذف میکند

 SELECT LTRIM(Name) from Customer 

تابع Space

از طریق این تابع میتوانیم میتوان فاصله خالی بین داده ها قرار داد به دستور زیر توجه کنید

 SELECT RTRIM(name) + SPACE(3) + LTRIM(name) as Name from customer 

از سمت چپ و راست فاصله های خالی حذف شده و بین دو دیتا به اندازه 3 Space  فاصله ایجاد میشود

تابع space

تابع Host_Name

از طریق این تابع نام رایانه خود را میتوانید بدست آورید

 select HOST_NAME() 

تابع host name

تابع COALESCE

با وارد کردن چندین پارامتر اولین پارامتری که Null  نباشد استخراج میشود

 select COALESCE(Tel,Fax,MblPhone) as TEL,name from customer 

تابع coalesce

تابع  NEWID

از این تابع برای ایجاد مقادیر منحصر به فرد  و برای مقادیر کلید اصلی استفاده میشود.

جدول تابع newid

 select code ,name,rowguid from customer where code = 5 

در این دستور فیلد Rowguid نمایش داده میشود که منحصز به فرد است
اما بعد از استفاده از این تابع برای همان رکورد Rowguid   جدیدی نمایش داده میشود.

تابع newid

 select code ,name,rowguid =NEWID() from customer where code = 5 

در دستورات update , insert  براحتی قابل استفاه می باشد.

تابع Truncate

از این تابع جهت حذف دیتاو فضای اختصاصی به جدول استفاده میشود اما Delete  فقط دیتای جدول را پاک میکند

 truncate table customer

 

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران

برای این مطلب تاکنون نظری ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید