توابع مهم وکاربردی در SQLServer

مقدمه:

سلام به دوستان عزیزم .امیدورام تا به اینجا از مطالب استفاده بهینه را برده باشید. فریبا جهاندیده هستم از وبسایت ilikephp با آموزش SQLServer در خدمت شما هستم .

در جلسه پیش با دستورات پرکاربرد در SQLSERVER آشنا شدید . در این جلسه که به دو بخش تقسیم خواهد شد قصد دارم توابع مهم وکاربردی در SQLServer را به شما آموزش بدهم.

توابع در SQLServer:

توابع یک مقدار داده  را بر اساس ستون برمیگرداند که به ترتیب کاربرد آن ها بصورت ذیل میباشد

تابع Count:

 از این تابع برای برگرداندن تعداد رکوردهای یک جدول استفاده میشود
مقادیر تعداد همه فیلد های جدول Customer  را بر اساس ستون برمیگرداند
    

 select count(*) from customer 

تابع count

نکته
 به جای * میتوانیم فیلد مورد نظرمان را جایگزین کنیم تا تعداد کل فیلد را بدست آوریم

 select count(Code) from customer 

تابع Sum:

این تابع مجموع داده های یک ستون را بر میگرداند

 select sum(Code) from customer 

 

تابع sum

تابع Max:

این تابع بزرگترین مقدار ستون را بدست میآورد
بزرگترین مقدار کد مشتری را برگرداند

 select MAX(code) from customer 

تابع max

در این تابع شما بایستی مقدار فیلد مورد نظر را درج کنید

 
تابع Min:

این تابع کوچکترین مقدار ستون را بدست میآورد 

 select MIN(code) from customer

 تابع AVG:

این تابع میانگین مقدار یک ستون را نمایش میدهد برای درک بیشتر از جدول PriceItem  استفاده میکنیم که هر کالا قیمت دارد و میانگین قیمت آن را از فیلد UserPrice بدست می آوریم

 select * from PriceItem

تابع AVG
در این جدول  با استفاده از تابعAVG  میتوانیم  میانگین قیمت(UserPrice) را بدست آوریم.

 

 select avg(UserPrice) from PriceItem

                                         

جدول تابع AVG


تابع Len:

از این تابع طول یه فیلد متنی را بدست میآوریم

 select name from Customer where Len(name)<10

تابع Len

با این تابع مشتریانی که طول کاراکتر آن ها کمتر از 10 بود بدست آمد

تابع GetDate

این تابع تاریخ میلادی و ساعت سیستم را نمایش میدهد

 select GETDATE()

تابع get date

تابع Replace:

 ا ز این تابع برای جایگزین کردن داده مورد نظر میکنیم
 

 SELECT REPLACE(\'Ilikephp.ir\',\'like\',\'***\') as result;

تابع Replace

پارامتر دوم در پارامتر اول جستجو میشود و سپس با پارامتر سوم جایگزین میشود

تابع Stuff:

با استفاده از این تابع رشته ای را با رشته ای دیگر جایگزین میکنیم و در رشته اول از نقطه شروع به طول مشخصی کاراکتر هارا حذف میکنیم
 

 SELECT STUFF(\'Ilikephp.ir\', 2, 3, \'****\') as result

تابع stuff

 

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران

برای این مطلب تاکنون نظری ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید