ایجاد قابلیت شلیک در بازی دوبعدی سفینه

سلام عرض میکنم خدمت همه ی همراهان عزیز.
کشاورز هستم و با قسمت ششم از سری آموزش های بازیسازی با جاوا در خدمتتونم.

اگر خاطرتون باشه از جلسه ی گذشته شروع به ساخت بازی سفینه ی جنگی کردیم .
 تا اونجا پیش رفتیم که یک سفینه در برد ایجاد کردیم و قابلیت حرکت با کلیدهای جهت نما را به این کاراکتر دادیم .
در این جلسه ،قابلیت شلیک رو هم به سفینه اضافه خواهیم کرد .پس اسپرایت گلوله را  به برنامه مون اضافه میکنیم ، بطوریکه وقتی کلید  space رو میزنیم ، گلوله از سفینه شلیک شود.

 package sprite;

import java.awt.Image;
import javax.swing.ImageIcon;


public class missile {

  private int x, y;
  private Image image;
  boolean visible;

  private final int BOARD_WIDTH = 599;
  private final int MISSILE_SPEED = 3;

  public missile(int x, int y) {

    ImageIcon im =
      new ImageIcon(this.getClass().getResource("missile.png"));
    image = im.getImage();
    visible = true;
    this.x = x;
    this.y = y;
  }


  public Image getImage() {
    return image;
  }

  public int getX() {
    return x;
  }

  public int getY() {
    return y;
  }

  public boolean isVisible() {
    return visible;
  }

  public void move() {
    x += MISSILE_SPEED;
    if (x > BOARD_WIDTH)
      visible = false;
  }
}

خب در پکیجی که ساخته بودیم ، کلاسی به عنوان missile ،برای پیاده سازی اسپرایت گلوله،  ایجاد میکنیم .

مشاهده میکنید که این کلاس ، تقریبا مشابه کلاس سازنده ی سفینه ، پیاده سازی شده است.
 در ابتدای کلاس ، متغیرها و ثابتهای لازم را تعریف کردیم.از آنجاییکه میخواهیم حرکت گلوله با یک سرعت ثابتی انجام شود.  مقدار این سرعت را با یک عدد صحیح مشخص کردیم:
 

 private final int MISSILE_SPEED = 3;

سپس در تابع move ، که تابع پیاده سازی حرکت گلوله است ، این مقدار را به مختصه ی x گلوله ، در زمان حرکت ، نسبت داده ایم.
دقت کنید که وقتی گلوله به حاشیه ی سمت راست پنجره ی خروجی برخورد میکند، باید ناپدید شود. یعنی وقتی مختصه ی x گلوله ، بیشتر از طول پنجره شود( که این مقداررا برابر  ; private final int BOARD_WIDTH = 380 قرار دادیم) ، باید گلوله را از لیست  گلوله هایی که در ArrayList تعریف کردیم حذف شوند.(این ارایه را در craft  اضافه خواهیم کرد) این عملیات را به شکل زیر ، به تابع move   اضافه میکنیم:

 if (x > BOARD_WIDTH)
      visible = false;

توابع get  رانیز  برای هر سه متغیر x ,y ,image  پیاده سازی کردیم.
(توجه کنید که تصویر گلوله را مطابق روند همیشگی، درمحل ذخیره ی پروژه و درکنار کلاسهای ایجاد شده ، کپی کنید.)

برای اینکه دوباره گویی نشه ،از بیان عملکرد متدهای تکرای،خودداری میکنم. اگر شبهه ای بوجود آمد براتون ، به آموزش جلسه قبل مراجعه کنید حتما.

بسیار خب بعد از کامل کردن این کلاس، به سراغ کلاسهایی که قبلا ایجاد کرده بودیم میریم و تغییرات لازم را در آنها اعمال میکنیم.

ابتدا به شرح تغییراتی که در کلاس craft  (کلاس پیاده سازی اسپرایت سفینه) بایستی ایجاد شود میپردازیم:

 package sprite;

import java.awt.Image;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.ImageIcon;


public class craft {

  private Image image;
  private int x;
  private int y;
  private int dx;
  private int dy;
  private String craft = "craft.png";

  private ArrayList missiles;
  private final int CRAFT_SIZE = 20;

  public craft(){

  ImageIcon im =new ImageIcon(this.getClass().getResource(craft));
  image =im.getImage();
  missiles = new ArrayList();
  x=40;
  y=40;
}
 public void move() {
 x+=dx;
 y+=dy;
if (x < 1) {
      x = 1;
    }
 
    if (y < 1) {
      y = 1;
    }
}


 public int getx(){
 return x;
 }
  
 public int gety(){
 return y;
 }

 public Image getimage(){
 return image;
 }

 public ArrayList getMissiles() {
    return missiles;
  }
 
public void keyPressed(KeyEvent e) {

    int key=e.getKeyCode();

    if (key == KeyEvent.VK_SPACE) {
      fire();
    }

    if (key == KeyEvent.VK_LEFT) {
      dx = -1;
    }
    if (key== KeyEvent.VK_RIGHT) {
       dx = +1;
    }
     if (key== KeyEvent.VK_DOWN) {
       dy = +1;
    }
     if (key== KeyEvent.VK_UP) {
       dy = -1;
     }
      }

 public void fire() {
    missiles.add(new missile(x + CRAFT_SIZE, y + CRAFT_SIZE/2));
  }

   public void keyReleased(KeyEvent e) {
    int key = e.getKeyCode();

    if (key == KeyEvent.VK_LEFT) {
      dx = 0;
    }
   if (key == KeyEvent.VK_RIGHT) {
      dx = 0;
    }

    if (key == KeyEvent.VK_DOWN) {
      dy = 0;
    }
  if (key == KeyEvent.VK_UP) {
      dy = 0;
    }
   }

}

در ابتدا برای اینکه مشخص کنیم گلوله ، ازچه فاصله ای نسبت به سفینه ، شروع به شلیک شدن کند ، متغییری برای این منظور تعریف میکنیم.

 private final int CRAFT_SIZE =20;

 برای اینکه لیست گلوله ها را ذخیره کنیم ، ارایه ای تعریف میکنیم :

 private ArrayList missiles;
و قرار میدهیم :
missiles = new ArrayList();

حال کد دکمه ی شلیک گلوله را به متد keyPressed  اضافه میکنیم:

 if (key == KeyEvent.VK_SPACE) {
      fire();
    }

مطابق این دستور ، اگر کلید  spaceفشرده شود، متد fire()  ،فراخوانی میشود.
تابع fire هم یک گلوله دیگر تعریف می کند و مکان اولیه ی گلوله را به کمک متغییر CRAFT_SIZE تعریف میکند و در نهایت آن را به لیست گلوله ها اضافه می کند .

 public void fire() {
    missiles.add(new missile(x + CRAFT_SIZE, y + CRAFT_SIZE/2));
  }

و حالا تغییراتی که در کلاس Board  باید انجام شود را مورد بررسی قرار میدهیم:

 package sprite;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.Timer;

public class Board extends javax.swing.JPanel implements ActionListener{


  private Timer timer;
  private craft craft;

  public Board() {

    addKeyListener(new TAdapter());
    setFocusable(true);
    setBackground(Color.BLACK);
    setDoubleBuffered(true);

    craft=new craft();

    timer=new Timer(10,this);
    timer.start();

  }

  public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);

    Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
    g2d.drawImage(craft.getimage(), craft.getx(), craft.gety(), this);

    ArrayList ms = craft.getMissiles();
 
    for (int i = 0; i < ms.size(); i++ ) {
      missile m = (missile) ms.get(i);
      g2d.drawImage(m.getImage(), m.getX(), m.getY(), this);
    }

    Toolkit.getDefaultToolkit().sync();
    g.dispose();
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

     ArrayList ms = craft.getMissiles();

    for (int i = 0; i < ms.size(); i++) {
      missile m = (missile) ms.get(i);
      if (m.isVisible())
        m.move();
      else ms.remove(i);
    }

    craft.move();
    repaint();
  }
  
   private class TAdapter extends KeyAdapter {

    public void keyReleased(KeyEvent e) {
      craft.keyReleased(e);
    }

    public void keyPressed(KeyEvent e) {
      craft.keyPressed(e);
    }
  }
 }

در تابع paint کل گلوله ها را که در یک ArrayList وجود داشتند را  ابتدا توسط دستور getMissiles  دریافت و سپس در صفحه ترسیم می کنیم .

 ArrayList ms = craft.getMissiles();
 
    for (int i = 0; i < ms.size(); i++ ) {
      missile m = (missile) ms.get(i);
      g2d.drawImage(m.getImage(), m.getX(), m.getY(), this);
    }

در تابع  actionPerformed هم،جداگانه تک تک گلوله ها را که در یک arraylist وجود داشتند ، از حیث اینکه قابل دیدن هستند یا خیر، مورد بررسی قرار میدهیم و  آنها را حرکت می دهیم و یا حذف می کنیم.  

 ArrayList ms = craft.getMissiles();

    for (int i = 0; i < ms.size(); i++) {
      missile m = (missile) ms.get(i);
      if (m.isVisible())
        m.move();
      else ms.remove(i);
    }

کلاس حاوی متد main هم نیازی به تغییر ندارد.

تصویری از خروجی را درشکل زیر مشاهده میکنید :

نتیجه نهایی بازی سازی با جاوا

میبینید که سفینه با کلید های جهت نما حرکت کرده ، و با فشردن کلید space ، گلوله شلیک میشود.

بسیار خب بحث رو تا همینجا نگه میداریم . در جلسه ی آینده ، کاراکتر دشمن رو ، به برنامه اضافه خواهیم کرد.

انشالله بهره ی کافی رو از این آموزش برده باشید...

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران