پایگاه داده فضایی چیست ؟

پایگاه داده فضایی چیست ؟

با توجه به تعریف ذکر شده در بالا، یک پایگاه داده فضایی نوعی پایگاه داده است که امکان استفاده از داده های مکانی و فضایی را فراهم سازی می کند.

شایان ذکر است در برخی از منابع کامپیوتری به پایگاه های داده ای فضایی، پایگاه های داده مکانی نیز گفته می شود و از آن ها معمولا در جهت نگهداری و پردازش داده های مرتبط به فضا، شبیه سازی های چند بعدی، ایجاد سیستم های مبتنی بر GIS و خلق سیستم های مبتنی بر WebGIS استفاده می شود.

امکانات یک پایگاه داده فضایی

با طراحی و پیاده سازی یک پایگاه داده فضایی امکان شاخص گذاری فضایی، استفاده از عملگرهای فضایی و همچنین به کارگیری رویه های کاربردی فضایی آماده سازی خواهد شد.

در واقع به کمک شاخص گذاری فضایی این امکان برای طراحان فراهم سازی خواهد شد تا بتوانند با تعریف اندیس ها و سپس استفاده از مختصات ذخیره سازی شده در فضای چند بعدی، نیازهای کاربران را مرتفع سازند.

عملگرهای فضایی این امکان را به طراحان پایگاه های داده فضایی اهدا می کنند تا بتوانند از زبان پرس و جوی SQL استفاده نمایند و به این واسطه داده های چند بعدی ذخیره سازی شده در جداول را بازخوانی کنند و در صورت نیاز آن ها را ویرایش نمایند.

رویه های کاربردی فضایی نیز در جهت بارگذاری داده های فضایی، نسخه بندی و کنترل ثبت تراکنش ها، تنظیم کارایی، پشتیبان گیری از پایگاه داده ها و تکثیر آن ها استفاده می گردند.

ویژگی اشیای فضایی

به کمک اشیای قابل استفاده در یک پایگاه داده فضایی امکان استفاده از حجم زیادی از داده های فضایی و مکانی فراهم می شود.

در واقع یک شیء داده فضایی می تواند از چندین نقطه یا چندین چند ضلعی مشخص که در سطح فضا قرار گرفته اند تشکیل شود.

در ادامه به کمک اشیای فضایی موجود در فضای چند بعدی، امکان بررسی داده های فضایی فراهم سازی خواهد شد و می توان با داده هایی چند بعدی در بانک های اطلاعاتی فضایی کار کرد.

جستجو در داده های فضایی

همان طور که اشاره گردید این امکان برای طراحان محترم پایگاه های داده ای و برنامه نویسانی که نیاز به کنترل و مدیریت داده های فضایی دارند وجود دارد تا بتوانند از زبان پرس و جوی SQL استفاده نمایند و به واسطه به کارگیری آن، نتایج حاصل از اجرای پرس و جوها را به صورت گرافیکی به کاربر نمایش دهند.

در واقع در زمان جستجوی داده های ذخیره سازی شده در یک پایگاه داده فضایی امکان نمایش گرافیکی نتایج، ترکیب نمایش چند جستجو، استفاده از موس جهت انتخاب یک بخش موجود در نقشه و انتخاب نمودن مقیاس و زوم نمودن بر روی یک فضای مشخص فراهم می باشد.

کدام نرم افزارها امکان ایجاد پایگاه داده فضایی را ارایه کرده اند؟

PostGIS به عنوان یک برنامه و نرم افزار Open Source است و در جهت طراحی و ایجاد پایگاه های داده ای فضایی استفاده می گردد.

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده ای رابطه ای Open Source است که توسط شرکت اوراکل ایجاد، توسعه، توزیع و پشتیبانی می شود.

در یک نگاه کلی، سرور MySQL به چندین کاربر امکان استفاده همزمان از داده های ذخیره سازی شده را اهدا نموده است.

شرکت اوراکل نسخه Express خود را به صورت رایگان و بدون ارایه کد منبع ارایه کرده است و از آن می توان در جهت مدیریت پایگاه داده های فضایی استفاده نمود.

IBM نسخه رایگان و بدون دسترسی به کد منبع پایگاه داده DB2 را با عنوان Express-C و برای سیستم عامل ویندوز و لینوکس ارایه کرده است.

در این نسخه ارایه شده این امکان برای طراحان پایگاه های داده ای وجود دارد تا بدون وجود هیچ محدودیتی پایگاه های داده ای فضایی مورد نیاز خود را ایجاد کنند.

سیستم های GIS

در سیستم های GIS به جمع آوری، تحلیل و نمایش داده های توصیف کننده شرایط فیزیکی و خصوصیات جغرافیایی پرداخته می شود.

به دیگر سخن، GIS یک سامانه کامپیوتری است و در جهت مدیریت و واکشی اطلاعات جغرافیایی و پشتیبانی از تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر اساس داده های جغرافیایی مورد استفاده قرارمی گیرد.

با توجه به تعریف ذکر شده در بالا، یک پایگاه داده فضایی نوعی پایگاه داده است که امکان استفاده از داده های مکانی و فضایی را فراهم سازی می کند.

شایان ذکر است در برخی از منابع کامپیوتری به پایگاه های داده ای فضایی، پایگاه های داده مکانی نیز گفته می شود و از آن ها معمولا در جهت نگهداری و پردازش داده های مرتبط به فضا، شبیه سازی های چند بعدی، ایجاد سیستم های مبتنی بر GIS و خلق سیستم های مبتنی بر WebGIS استفاده می شود.

پایگاه داده فضایی

امکانات یک پایگاه داده فضایی

با طراحی و پیاده سازی یک پایگاه داده فضایی امکان شاخص گذاری فضایی، استفاده از عملگرهای فضایی و همچنین به کارگیری رویه های کاربردی فضایی آماده سازی خواهد شد.

در واقع به کمک شاخص گذاری فضایی این امکان برای طراحان فراهم سازی خواهد شد تا بتوانند با تعریف اندیس ها و سپس استفاده از مختصات ذخیره سازی شده در فضای چند بعدی، نیازهای کاربران را مرتفع سازند.

عملگرهای فضایی این امکان را به طراحان پایگاه های داده فضایی اهدا می کنند تا بتوانند از زبان پرس و جوی SQL استفاده نمایند و به این واسطه داده های چند بعدی ذخیره سازی شده در جداول را بازخوانی کنند و در صورت نیاز آن ها را ویرایش نمایند.

رویه های کاربردی فضایی نیز در جهت بارگذاری داده های فضایی، نسخه بندی و کنترل ثبت تراکنش ها، تنظیم کارایی، پشتیبان گیری از پایگاه داده ها و تکثیر آن ها استفاده می گردند.

ویژگی اشیای فضایی

به کمک اشیای قابل استفاده در یک پایگاه داده فضایی امکان استفاده از حجم زیادی از داده های فضایی و مکانی فراهم می شود.

در واقع یک شیء داده فضایی می تواند از چندین نقطه یا چندین چند ضلعی مشخص که در سطح فضا قرار گرفته اند تشکیل شود.

در ادامه به کمک اشیای فضایی موجود در فضای چند بعدی، امکان بررسی داده های فضایی فراهم سازی خواهد شد و می توان با داده هایی چند بعدی در بانک های اطلاعاتی فضایی کار کرد.

جستجو در داده های فضایی

همان طور که اشاره گردید این امکان برای طراحان محترم پایگاه های داده ای و برنامه نویسانی که نیاز به کنترل و مدیریت داده های فضایی دارند وجود دارد تا بتوانند از زبان پرس و جوی SQL استفاده نمایند و به واسطه به کارگیری آن، نتایج حاصل از اجرای پرس و جوها را به صورت گرافیکی به کاربر نمایش دهند.

در واقع در زمان جستجوی داده های ذخیره سازی شده در یک پایگاه داده فضایی امکان نمایش گرافیکی نتایج، ترکیب نمایش چند جستجو، استفاده از موس جهت انتخاب یک بخش موجود در نقشه و انتخاب نمودن مقیاس و زوم نمودن بر روی یک فضای مشخص فراهم می باشد.

کدام نرم افزارها امکان ایجاد پایگاه داده فضایی را ارایه کرده اند؟

PostGIS به عنوان یک برنامه و نرم افزار Open Source است و در جهت طراحی و ایجاد پایگاه های داده ای فضایی استفاده می گردد.

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده ای رابطه ای Open Source است که توسط شرکت اوراکل ایجاد، توسعه، توزیع و پشتیبانی می شود.

در یک نگاه کلی، سرور MySQL به چندین کاربر امکان استفاده همزمان از داده های ذخیره سازی شده را اهدا نموده است.

شرکت اوراکل نسخه Express خود را به صورت رایگان و بدون ارایه کد منبع ارایه کرده است و از آن می توان در جهت مدیریت پایگاه داده های فضایی استفاده نمود.

IBM نسخه رایگان و بدون دسترسی به کد منبع پایگاه داده DB2 را با عنوان Express-C و برای سیستم عامل ویندوز و لینوکس ارایه کرده است.

در این نسخه ارایه شده این امکان برای طراحان پایگاه های داده ای وجود دارد تا بدون وجود هیچ محدودیتی پایگاه های داده ای فضایی مورد نیاز خود را ایجاد کنند.

سیستم های GIS

در سیستم های GIS به جمع آوری، تحلیل و نمایش داده های توصیف کننده شرایط فیزیکی و خصوصیات جغرافیایی پرداخته می شود.

به دیگر سخن، GIS یک سامانه کامپیوتری است و در جهت مدیریت و واکشی اطلاعات جغرافیایی و پشتیبانی از تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر اساس داده های جغرافیایی مورد استفاده قرارمی گیرد.

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران

برای این مطلب تاکنون نظری ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید