آموزش ساخت ربات مسیریاب قسمت سوم

مهدی حدادی 6290

سلام.حدادی هستم با آموزش ساخت ربات مسیر یاب در خدمت دوستان عزیز هستیم.

در جلسات قبل، به تعدادی از کمیت ها، مکانیک و مقدمه و تاریخچه پرداختیم.در این جلسه به آموزش الکترونیک در ربات می پردازیم.

قبل از شروع بحث با تعدادی از برد های الکترونیکی آشنا می شوید که عبارتند از:1- bread board(برد بورد) 2- برد هزار سوراخ 3- PCB

bread board وسیله ایست که دارای تعدادی سوراخ می باشد که این سوراخ ها در زیر برد به یکدیگر اتصال دارند و برای تست مدار طراحی شده کاربرد دارد


 

ربات مسیریاب


 

آموزش ساخت ربات مسیریاب


در شکل های بالا دو برد برد که یکی کوچک و دیگری بزرگ را می بینید.حال نحوه اتصال این سوراخ ها به یکدیگر چگونه است؟
 

ربات


همانطور که در شکل بالا می بینید، سطر xوy به صورت افقی تمامی پایه ها به یکدیگر متصل اند که به عنوان قطب مثبت و منفی مدار از آن ها استفاده می شود.در سطر A تا J، همانگونه که مشاهده می کنید پایه ها به صورت عمودی به یکدیگر متصل اند و با قرار دادن قطعات الکترونیکی بر روی آن مدار را وصل می کنید.

برد هزار سوراخ:
در این نوع برد، قطعات قرار داده شده باید لحیم کاری شده و  از طریق سم کشی مدار را طراحی کنید که بیشتر برای مدار های کوچک کاربرد دارد.

آموزش ربات مسیریاب


در ضمن ناگفته نماند که روی این برد از پلاستیک و پشت آن درای لایه مسی می باشد برای لحیم کاری و رسانندگی

PCB :
در این برد ها ما دارای یک لایه مسی کامل پشت برد می باشیم که باید مدار را روی آن کشیده و در اسید انداخته تا لایه های اضافی در اسید بسوزد و مدار شما کشیده شود.خوبی این مدار کشی این است که دیگر سیم کشی نداشته و مداری تمیز و زیبا می سازید.(در جلسات آینده نحوه ساخت برد چاپی(PCB) را آموزش خواهیم داد.)

شکل زیر یک برد چاپی خام و یک مدار طراحی شده می باشد


 

آموزش ساخت ربات مسیریاب


 

آموزش ربات مسیریاب

و شکل زیر یک برد چاپی است که بعد از سوختن در اسید به دست آمده است
 

ربات مسیریاب


این یک معرفی خلاصه از برد ها بود.در این جلسه با معرفی یک قطعه الکترونیکی آغاز می کنیم.
مقاومت:
کار این قطعه جلو گیری از عبور جریان اضافی است و به صورت عمومی در برابر سوختن قطعات محافظت می کند

مقاومت الکتریکی دارای رابطه R=V/I می باشد که R مقاومت الکتریکی است و بر حسب اهم است، V ولتاز الکتریکی و بر حسب ولتاژ، I شدت جریان الکتریکی و بر حسب آمپر می باشد.

در شکل زیر انواعی از این قطعه الکتریکی را مشاهده می کنید.


 

ربات مسیریاب


 

آموزش ربات مسیریاب

همانطور که در شکل مشاهده می کنید مقاومت دارای رنگ بندی هایی می باشد.این رنگ ها نشان دهنده اندازه مقاومت می باشد.برای بدست آوردن اندازه مقاومت از رابطه R=ab*〖10〗^n استفاده می کنیم که در آن a رنگ اول، b رنگ دوم و n رنگ سوم می باشد.
چند نکته مهم:
1- برای اندازه گیری و ترتیب رنگ بندی، رنگ طلایی یا خاکستری که درصد خطای مقاومت است را سمت راست انداخته و سه رنگ بعدی را از چپ به راست می خوانیم و در فرمول قرار می دهیم.
2- a و b در رابطه ضرب نمی شوند بلکه در کنار یکدیگر قرار داده می شوند.
شکل پایین اندازه رنگ های مقاومت الکتریکی را نشان می دهد.

 

ربات مسیریاب


مثال1:
یک مقاومت به ترتیب دارای رنگ های قرمز، سبز، قهوه ای می باشد.اندازه این مقاومت چند است؟
پاسخ:

a=قرمز=2     b=سبز=5    n=قهوه ای=1


حال اعداد بالا را در رابطه قرار می دهیم:

R=ab*〖10〗^n ➡️  R=25*10^1➡️ R=250Ω


مثال 2:
یک مقاومت دارای رنگ هایی به ترتیب سفید، مشکی، مشکی می باشد.اندازه این مقاومت چند است؟
پاسخ:

a=سفید=9     b=مشکی=0    n=مشکی=0


حال اعداد بالا را در رابطه قرار می دهیم:

R=ab*〖10〗^n ➡️  R=90*10^0➡️ R=90Ω


نکته: بعضی مقاومت های الکتریکی تنها دارای رنگ مشکی می باشد.یعنی اندازه مقاومت صفر است که این مقاومت در برد های PCB کاربرد دارد و به عنوان سیم اتصال استفاده می شود که در جلسات بعدی به صورت کامل توضیح خواهم داد

مقاومت ها به دو شکل به یکدیگر اتصال پیدا می کنند:1- سری یا متوالی(پشت سر هم) 2- موازی

سری:
در این حالت مقاومت ها به صورت پشت سر هم وصل می شوند و اندازه آنها با یکدیگر جمع می شود.در این اتصال جریان ثابت می باشد.در شکل زیر این اتصال را مشاهده می کنید.

 

آموزش رباتیک

 

Rn=R1+R2+R3+...

مثال:
در یک مدار مقاوت های به شکل سری به یکدیگر وصل شده اند.مقاومت اول 25 اهم و مقاومت دوم 32 اهم و مقاومت سوم 9 اهم می باشد.مقاومت کل چند است؟
پاسخ:

 

Rn=R1+R2+R3=25+32+9=66Ω

موازی:
در این نوع بستن، معکوس مقاومت ها با یکدیگر جمع می شود.برای نوع موازی ، دو پایه مقاومت با یکدیگر در ارتباط اند.در شکل زیر نحوه بستن مقاومت موازی را می بینید

 

آموزش رباتیک

 

1/Rn=(1/R1)+(1/R2)+(1/R3)+...

مثال:
در مداری دو مقاومت الکتریکی به اندازه های 4Ω و 12Ω به صورت موازی به یکدیگر وصل شده اند.مقاومت کل چقدر است؟
پاسخ:

 

1/Rn=1/R1+1/R2=1/4+1/12=(3+1)/12=4/12=1/3➡️1/Rn=1/3➡️Rn=3Ω

این مبحث به پایان رسید.دوستان عزیز الکترونیک یک دنیای بی سر و ته است که پایان پذیر نیست.ما در این جلسات معرفی خلاصه و کاربردی را خدمت شما عزیزان ارائه می کنیم وگرنه برای یاد گیری کامل مقاومت باید یک کتاب را مطالعه نمود.

موفق و پیروز باشید.

کلمات کلیدی

لینک های مرتبط

طراحی سایت اصفهان