چگونه اتوموبیل های خودران برای پیش بینی حرکات عابران پیاده آموزش میبینند؟

1398/1/4 --- 89

 

آموزش اتوموبیل های خودران برای پیش بینی عابر

محققان دانشگاه میشیگان با نقطه گذاری حرکت انسان، قدم زدن و تقارن بدن به آموزش اتوموبیل های خودران می پردازند تا بتوانند حرکات عابران را با دقت بیشتری از تکنولوژی حال حاضر، تشخیص و پیش بینی کنند.
داده های جمع آوری شده وسایل نقلیه توسط دوربین ها، LIDAR  و GPS به محققان اجازه ضبط قطعات ویدیویی حرکت انسان ها را می دهد و سپس آن ها را در کامپیوتر 3 بعدی شبیه سازی می کند. با این کار، یک بیومکانیک الهام گرفته از شبکه عصبی را ایجاد کردند که در واقع حرکات انسانی را فهرست کرده است.
بنابراین آن ها می توانند حالات و موقعیت های آینده را برای یک و یا چند عابر در فاصله ی حدودا 90 متری از وسیله نقلیه پیش بینی کنند. این در واقع برای مقیاس شهری است.
 تشخیص عابران توسط اتوموبیل های خودران
اگر قرار است این وسایل نقلیه در دنیای واقعی کار کنند و با آن تعامل داشته باشند، باید به این اطمینان برسیم که پیش بینی ما از این که عابر کجا می رود با حرکت بعدی وسیله نقلیه منطبق نشود.
تجهیز وسایل نقلیه با قدرت مورد نیاز برای پیش بینی عابران نیازمند شبکه ای برای جهش در حرکات انسانی است. سرعت راه رفتن انسان، هماهنگی اندام ها و نحوه قرار گرفتن پاها در طول راه رفتن همگی عواملی هستند که بر نحوه راه رفتن تاثیر می گذارند.
بخش عمده فرآیند یادگیری توسط عکس های دو بعدی انجام می شود. کامپیوتر ها چند میلیون عکس از نشانه های توقف را نشان می دادند تا اتوموبیل های خودران بتوانند در دنیای واقعی و در زمان مناسب توقف کنند.
با استفاده از کلیپ های ویدیویی که به مدت چند ثانیه هستند، سیستم UM می تواند بخش اول را نگاه و حرکات عابر را پیش بینی کند و در ادامه صحت آن را با بخش دوم منطبق کند.
 پیش بینی حرکت عابر
Matthew Johnson گفت: اکنون به سیستم آموزش می دهیم تا حرکات عابران را نه فقط برای حرکت بعدی و توقف بلکه برای تمامی لحظات و حرکات های بعدی پیش بینی کند. 
Vasudevan گفت: اگر عابر پیاده ای با تلفن همراه خود بازی کند، حواس آن ها به خیابان نیست. حرکات و جایی که به آن نگاه می کنند میزان دقت آن ها را برای شما مشخص می کند. همچنین شما را درباره آن چیزی که ممکن است در آینده انجام دهد، آگاه می کند.
نتایج نشان می دهد این سیستم جدید باعث پیشرفت اتوموبیل های خودران می شود و باعث می شود حرکتی را که بیشترین احتمال وقوع را دارد پیش بینی کنند.
خطای این بررسی ها تقریبا در 10 سانتی متری و  بعد از یک ثانیه و همچنین  در 80 سانتی متر و بعد از شش ثانیه اتفاق افتاد. تمام مقایسات دیگر در بیشتر از 7 متر انجام شده بود در نتیجه تنها در فاصله های کم خطا رخ داده بود.
Xiaoxiao Du محقق UM گفت: ما برای برنامه های کاربردی مختلف و متنوع و نیز برای فرصت های همکاری آماده هستیم. و امیدواریم بتوانیم  محیط زندگی امن تر، سالم تر و کاربردی تری را فراهم کنیم.
 آموزش تشخیص عابر به اتوموبیل های خودران