پلت فرم بازی Super Suit

1396/9/11 بهار پیله رود 1224

Super-Suit

Super Suit یک پلت فرم بازی قابل حمل است که برای  مدیریت آن نیازی به سرور مرکزی یا گوشی همراه ندارید.
شرکت سازنده تمام تجهیزات را برای بازی و سرگرمی به طور مستقیم و فیزیکی ایجاد کرده است.
کیت شامل یک قسمت می باشد که به  سینه متصل میشود و دو دستکش همراه با سنسورهای بازی است.

 Super-Suit


در مقابل سیستم های مشابه موجود، این پلت فرم همچنین برای بازی هایی که نیاز به حرکات  کنترل از راه دور دارند و برای مدل های اتومبیل و هواپیما برنامه ریزی شده است.
یکی از ویژگی دیگر Super Suit  توانایی شرکت در بازی های سحرآمیز توسط تولید انرژی های جادوویی است.